Monday, Sep 26th

Last update:08:57:27 AM GMT

You are here: ගවේෂණ අපේ උරුමය

අපේ උරුමය

සදාචාරාත්මක සමාජයක් සඳහා ළමා හා කාන්තා ප්‍රජාව රැකගනිමු

UNISEF 1රටේ අනාගතය කුඩා දරුවන්ය. මල් වැනි මේ දරුවන් රටට දැයට වැඩදායී පුරවැසියන් කිරීම දෙමාපියන්ගේ වගකීම වේ. එහෙත් වර්තමාන සමාජය දෙස බැලූ විට දරුවන්ට සිදු වන හිංසනකාරී ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ප්‍රජාව ගැටලු රාශියකට මුහුණ දී සිටිති. එක් පැත්තකින් දරුවන් පීඩාවට පත් වන විට තවත් පැත්තකින් මෙරට කාන්තාව ද සමාජයෙන් මෙන් ම තම පවුල තුළින් ද බැට කන තත්ත්වයට පත් ව සිටී.

සදාචාරාත්මක සමාජයක් ගොඩනැඟීමට නම් ළමුන්ට මෙන් ම කාන්තාවන්ට ද සුරක්ෂිත පරිසරයක් ගොඩනැඟිය යුතුයි. මෙරට කාන්තාවගේ ‍ හා ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව හා අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම සඳහා මේ වන විටත් රාජ්‍ය, රාජ්‍ය නොවන මෙන් ම අන්තර්ජාතික ආයතන ද එක් ව කටයුතු කරන අයුරු දැකිය හැකිය.

මෙහි දී වැදගත්ම කාර්යභාරයක් ඉටුකිරීම ළමා හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟින් සිදු වේ. පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවත් ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියත් ළමා හා කාන්තා අපචාර වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙළවල් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. එහි දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය මඟින් සිදු කරන කාර්යභාරය සුළුපටු නොවේ. කාන්තාවන් හා ළමුන් දැනුවත් කරමින් හිංසනය අවම කිරීම සඳහා වැඩසටහන් පැවැත්වීම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයෙන් සිදු කෙ‍රේ. CHILDREN 1

ජාතික කාන්තා කමිටුව මඟින් කාන්තා හිංසනය වැළැක්වීම සඳහා පියවර රාශියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. ඒ අතරින් ප්‍රධාන වන්නේ ගෘහස්ත හිංසනය වැළැක්වීමේ පනතේ විධිවිධාන ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී පැන නගින ගැටලු අධ්‍යයනය කිරීමයි. ගෘහස්ත හිංසනය වැළැක්වීම පිළිබඳ වාර්තාමය චිත්‍රපට (දෙමළ මාධ්‍ය) උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශ පාදක කොටගෙන ප්‍රදර්ශනය කිරීම, රැකියා සඳහා විදේශගත වන කාන්තාවන්ට සිදු වන හිංසනය වැළැක්වීම සඳහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සමඟ එක් ව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම, කාන්තා ‍ප්‍රබෝධය ගුවන්විදුලි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම ඒ අතර වේ. බාල වයස්කාර ගැහැණු දරුවන් ගැබ් ගැනීම වැළැක්වීම පිළිබඳ ව ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම, පුරුෂ පාර්ශවය සංවේදී කිරීමෙන් කාන්තාව රැකගැනීමට උපරිම සේවාවක් ලබාදීමේ දින 16ක කඩිනම් ප්‍රජාපාදක වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම, කාන්තා පැමිණිලි මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම හා කාන්තා උපකාරක දුරකතන සේවාව 1938 අනුමත කරවා ගැනීම, කාන්තා දත්ත පද්ධතියක් සැකසීමේ මූලික කටයුතු ආරම්භ කිරීම හා ව්‍යභිචාරය වැළැක්වීම සඳහා වූ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ජාතික කාන්තා කමිටුව මඟින් සිදු කෙරේ.

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවත් මෙරට ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පියවර රැසක් ගෙන ඇත. ඉන් ප්‍රධාන වන්නේ බරපතළ ම අපයෝජන සිද්ධි සඳහා පොලිස් ස්ථාන හරහා නීතිමය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. භාරය හා ආරක්ෂාව අවශ්‍ය ළමුන් ආයතනගත කිරීම, පවුලේ සුදුසු ඥා‍තියෙකුට ළමයාගේ භාරකාරත්වය පැවරීම, ආර්ථික දුෂ්කරතා සහිත ළමුන්ට විවිධ ශිෂ්‍යාධාර වැඩසටහන් මඟින් සහන සැලසීම, නීති ආධාර අවශ්‍ය ළමුන් ඒ සඳහා යොමු කිරීම, උපදේශන සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම, පාසල් නොයන ළමුන් පාසල්ගත කිරීමත් ගැටලු නැවත ඇති නොවන පරිදි අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීම හා නිරන්තරයෙන් ළමුන් හා දෙමාපියන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් ඒ අතර වේ.

ශ්‍රී ලංකා ළමා දුරකතන උපකාරක සේවාව (1929) පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක කොට සක්‍රීයව පවත්වා ගෙන යමින් ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා ක්‍රියාත්මක වන එක් ආයතනයක් ලෙස ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය හඳුන්වා දිය හැකිය. මෙම ආයතනයට අනුයුක්ත විශේෂ පොලිස් ඒකකයක් පිහිටුවා ඇත. ඒ මඟින් ළමා අපයෝජන සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කොට අදාළ නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සිදු වේ. ළමා අපයෝජනයන්ගෙන් ළමුන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දෙමාපියන් හා පාසල් මට්ටමින් දැනුවත් කිරීම් සිදු කිරීමත් ප්‍රධාන වේ. මෙහි දී සිවිල් සමාජය දැනුවත් කිරීම හා සවිබල ගැන්වීම, රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම, මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමෙන් මහජනතාව වෙත එම පණිවුඩය රැගෙන යාමට පහසුවක් වීම, දිරි දරු සුරැකුම් පියස සම්පත් මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම, ළමා නිවාස අධීක්ෂණය හා මහජනතාව දැනුවත් කරමින් ළමා ආරක්ෂක ප්‍රතිඥාවට අත්සන් තබා මහජනතාව ළමා ආරක්ෂාව හා ළමා අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම සඳහා පෙළ ගැස්වීම සිදු කරන්නේ ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය මඟිනි.

ළමා හා කාන්තා අපචාර වැළැක්වීම සඳහා මෙරට ආයතන පමණක් නොව යුනිසෙෆ් වැනි ජාත්‍යන්තර ආයතන හා වෙනත් රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලත් සහය ලැබේ. GIZ සංවිධානයේ ආධාර සහිත ව චිකිත්සාව හා උපදේශන වැඩසටහන්, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ගේ කුසලතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන් මෙරට ක්‍රියාත්මක කෙරේ. උතුරු නැගෙනහිර මනෝ සමාජීය උපකාරක වැඩසටහන්, ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික් නිලධාරීන් වෙත කඩිනමින් සේවා සැපයීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම හා ළමා අයිතිවාසිකම් හා 1929 ශ්‍රී ලංකා ළමා දුරකතන සේවාව පිළිබඳ ව ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමට කැලැන්ඩරයක් නිර්මාණය කිරීම සිදු කරන්නේ GIZ සංවිධානයේ සහයෙන් කරනු ලබන වැඩසටහන්වලිනි.

රාජ්‍ය ආයතන නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම, ළමුන් සඳහා සිද්ධි කළමනාකරණ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම, ළමා නිවාසවල තත්ත්වය සොයා බැලීමට දීප ව්‍යාප්ත සමීක්ෂණ දියත් කිරීම හා ළමා නිවාසවල අවම ප්‍රමිතීන් වැඩි දියුණු කිරීම ආදී වැඩසටහන් යුනිසෙෆ් ආයතනයේ ආධාර සහිතව සිදු කෙරේ.

දකුණ, සබරගමුව, මධ්‍යම පළාත්වල වනිතා සංවර්ධන නිලධාරීන් හා සහන සොයුරියන්ට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීමේ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම සිදු කරන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලේ ආධාර සහිතවයි.

මීට අමතරව Save the Children සංවිධානයේ ආධාර ඇතිව ද ළමා හා කාන්තා අපචාර වැළැක්වීම සඳහා විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ළමා ආරක්ෂාව හා රැකවරණය සඳහා වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් පවුල් සඳහා නව නිවාස ලබාදීම හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා තෝරාගත් පවුලවලට රුපියල් 25000 බැගින් පරිත්‍යාග කිරීම සිදු කෙරේ. කුසලතා සංවර්ධනය හා දැනුම, ආකල්ප වර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් චිකිත්සාව හා උපදේශන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් දිළිඳුකම පිටුදැකීම හා පහසුකම් ප්‍රවර්ධනය සඳහා පාසල් උපකරණ බෙදාදීමත් මෙම සංවිධානය මඟින් සිදු කරන ප්‍රධාන කාර්යයන් වේ.

මේ සියල්ල තුළින් බලාපොරොත්තු වන්නේ මෙරට සිදු වන ළමා හා කාන්තා අපචාර අවම කර ගැනීමයි. මේ පිළිබඳ ව පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය තිස්ස කරලියද්දේ මහතා කරන ලද පැහැදිලි කිරීමක දී ප්‍රකාශ වූයේ 2010/ 2011 වසරවලට සාපේක්ෂව 2013 වසරේ ළමා හා කාන්තා අපයෝජන සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි සංඛ්‍යාව ඉතා අවම අගයක් ගෙන ඇති බවයි. 2010 දී 8258ක් ද 2011 දී 10867ක් වූ ළමා අපයෝජන පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 2013 දී 835කි. 2011 දී කාන්තා අපචාර පැමිණිලි 32ක් වූ අතර 2013 දී එය 07 වැනි අවම සංඛ්‍යාවකි. WOMEH 1

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදු වන සියලුම කාන්තා හා ළමා අපචාර පිළිබඳ සමස්ත දත්තයන් ඍජුව ම නොලැබෙන බව ඔහු පැවසීය. මෙම දත්තයන් සියල්ල පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්ත‍මේන්තුව, ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය හා ජාතික කාන්තා කමිටුව වෙත ලැබෙන පැමිණිලි මඟින් ලබා ගත් බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.


නිරංජි හේරත්

 

 

රජයේ නිල පුවත් වෙබ් අඩවියෙන්

සේපාලිකා

sepalika_malaහිස් හොරි නසා කෙස් යෑම වළකන “සේපාලිකා” දිව්‍ය ඖෂධයක්.

සේපාලිකා ශාකය, වැඩි දෙනෙකු දන්නේ සුවඳවත් මල් ගසක් හැටියට ය. එහෙත්, දේශීය ආයුර්වේද වෙදකමේ දී මෙය බෙහෙවින් අගනා ඖෂධීය රුකෙකි. හිස්හොරි හා හිසේ කොරපොතු නැති කළ හැකි, හිසැ කෙස් වඩන, කෙස් ගැළවීම වළකන, උකුණන් වඳ කරන, පණු ගාය, චර්ම රෝග, උණ හා වාත අමාරු සුව කරන ඖෂධීය ශාකයක් ලෙස දේශිය වෛද්‍යවරු අගය කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පළාතක ම වාගේ සරුවට වැවෙන ශාකයෙකි. මෙහි උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය, “Nyctanthes arbortristis” වන අතර කුලය oleaceae වෙයි.

අඩි 10 ක් 12 ක් පමණ උස්වන අතු, ඉති,  රිකිලි ලා පඳුරක් ලෙස, ගෙමිදුල්හි අයිනෙක වවා තිබෙන සේපාලිකා  ගස්වල මල් පිපෙන්නේ රාත්‍රී කාලයේ ය. එම මල් බොහොමයක් උදේ ගහයට වැටී තිබෙනු දැකිය හැකි ය. ඒ මල් සුදු පාට ය. මලේ නටුව ලස්සන රත් පැහැයක් ගනී. එම නටුව ඇඟිලි තුඩුවලින් පොඩිකළ විට කහපාට වෙයි. පරිසරය සුවඳවත් කරන මේ මල ප්‍රමාණයෙන් ගැට පිච්ච මලක් පමණ වෙයි.

සිංහලෙන් සේපාලිකා (ශේඵාලිකා) නමින් ද, දමිළ බසින්, පටලමල්ලි සහ මංජුපු යන නම්වලින් ද, ඉංග්‍රීසියෙන් Night Jasmin නමින්ද හඳුන්වන අතර, පර්යාය නාම ලෙස, රාජනිහාසා, නිෂිපුෂ්පිකා, සීතමංජරී, තාඹ්‍රවෘත්තිකා, ශුක්ලාංගී, රක්තවෘත්තා, රාග පුෂ්පී, මන්දාර, සුවා හා වාතාරී ආදී සකු නාමයන්ගෙන් හැඳින්වෙයි.

සුශ්‍රැත සංහිතා, අෂ්ටාංග හෘදය හා වෙනත් නිඝණ්ඩුවල ද ශේඵාලිකා පිළිබඳ විස්තර සඳහන් වෙයි. මෙම මලෙහි සුවඳ සමන් පිච්ච මලක සුවඳට සමාන ය. අඟල් 4x6 ක් පමණ කොළවල, මද ගොරෝසු ගතියක් ඇත. මුලින් වක්‍රාකාර වන කොළේ අග උල් ය. මෙහි පළ ව ඇති ඡායාරූපයෙන් එහි ලක්ෂණ බලා ගත හැකි ය. මේ කොළවල Nyctanthene නම් ක්ෂාර පදාර්ථයක් අඩංගු ය.

සේපාලිකා ඖෂධීය ගුණ ‍

ළඝු ය. රූක්ෂ ය. රසයෙන් තික්ත ය. විපාකයෙන් කටුක ය. වීර්යයෙන් උෂ්ණ ය. වාතය හා සෙම නසන ගුණයෙන් යුක්ත ය. පිත ශෝධනය කර යි. කෘමීන් නස යි. විශේෂයෙන් උකුණන් හා ඒ වැනි සතුන් වඳ කරයි. කෙස්වලට හිත යි. පිත වැඩි කරන ගුණය නිසා කුසගින්න වඩයි.

අනුලෝමන ගුණය ඇත. මේ නිසා කොළ, යුෂ, බඩගින්න ඇති කරයි. අග්ලිය දක්ව යි. රක්ත ශෝධක ය. මේ නිසා රක්ත රෝගවල දී ප්‍රයෝග කර යි.

ප්‍රයෝජනයට ගැනීම

සේපාලිකා කොළ යුෂ මී පැණි සහ ලුණු සමග බීමෙන් වට පණුවන් හා කිරිපණුවන් පතිත වෙයි. එම යුෂ ළදරුවන්ට ද දිය හැකි ප්‍රවේසම් සහිත විරේචනයකි.

සේපාලිකා කොළ යුෂ අවුන්සයක් පමණ මී පැණි සමග බීමෙන්

ආම වාතයට සන්ධි ශෝථෙට

උදරාබාධයන්ට සෑහෙන ගුණයක් ලැබෙයි. ඉහත කී යෝගය ම යෙදීමෙන් ගුණ ලැබේ. ගෘධ්‍රසි නම් දුක සේ සුවකර ගත යුතු වාත රෝගයේදී සේපාලිකා කොළ කලං 12 (වතුර පත 8 පතට සිදුවා) කෂාය කර උදේ සවස පත බාගය බැගින් බීමෙන් එම රෝගය සුව වේ. ප්‍රත්‍යක්ෂ කෂාය කි.

කාස (කැස්ස)

ශ්වාස රෝගවලදී සේපාලිකා මුලේ පොතු චූර්ණය රක්තිකා (මංචාඩි) 2 ක් බුලත් කොළ යුෂ දමා බීමෙන් ඝන වූ සෙම බුරුල් වී පිටවීමෙන් සහනයක් ලැබෙ යි.

චර්ම (හමේ) රෝගවලදී මෙකී පොතු චූර්ණය දෙහි ඇඹුලෙන් අනා බාහිර ව ආලේප කිරීමෙන් ගුණ ලැබේ.

සර්ප විසේදී ද මෙකී චූර්ණය අරත්ත අල යුෂින් බීමට දීම‍ හොඳයි.

සේපාලිකා බීජ ජලයෙන් අඹරා හිසේ ගෑමෙන්, හිස් හොරි ද, හිසේ කොරපොතුද නැති වේ. අකලට කෙස් වැටීමද මෙයි නවතී. අලුතින් හිසකෙස් වැඩීම ද වෙයි.

සේපාලිකා කොළ හා පොතු යුෂ අඹරා හිසේ ගා නෑමෙන් උකුණන්ද වඳ වෙයි.

මේ අන්දමට රෝගාබාධ ගණනාවකට ගුණ දෙන සේපාලිකා උපයෝගී කොට සංස්කරණය කරන ඖෂධ යෝග කීපයක් වෙයි.

  1. සමංශාදී තෛලය  2) ලජ්ජාල රසායනය  3) උශිරාදී ක්වාථය  4) පාඨා සමංශාදී ක්වාථය  5) චන්දානාදී චූර්ණය  6) පියුෂවල්ලි රසය 4) මෘත සංජීවනී සුරාව ඒවායින් කීපයකි.

 

නික

scan0003වා පිත් සෙම් නසා සිරුර රකින ‘නික ගස’ බලගතු ඖෂධයක්

නික යනු සකු බසින් නිර්ගුණ්ඩි ය. කය නිර්ගුණ්ඩනය හෙවත් රක්ෂණය කරයි යනු මේ සකු නමේ අරුත යි. ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්බද සෑම ගෙදරකම වාගේ නික පඳුරක් ඇත. ඒ බොහෝ අවස්ථාවල දී අත් බෙහෙතක් ලෙස යොදා ගත හැකි බැවිනි. එහෙත්, නූතන නගරබද වැඩි දෙනෙකු මෙයින් ගත හැකි ඵල ප්‍රයෝජන ගැන නොදන්නා බැවින්, ඒ පිළිබඳත් ඔවුන් දැනුවත් කිරීම අරමුණු කරගෙන මේ විස්තරය ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

සෑම ගෙවත්තකම වවා ගත යුතු නික ගස පිරිසිදුකමේ සංකේතයකි. දෙවි දේවතාවුන් ගේ බැල්ම ඇතිවන නික ගස ගෙහිමියන්ට වාසනාව ගෙනදෙන ශාකයක් ලෙස ද ගම්බද පැරැන්නෝ විශ්වාස කළ හ.

මෙරට සෑම පළාතකම වැවෙන නික ගසේ උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය Vitex Negundo L වන අතර කුලය Verbenanceae (නිර්ගුණ්ඩි) වෙයි. සරස්වතී නිඝන්ඩුවෙහි දැක්වෙන ගුණ :- කල්පනා කිරීමේ ශක්තිය වඩයි. තික්ත යි. කෂටයි. කටුකයි. සැහැල්ලුයි. හිස කෙස් වඩයි. ඇසට හිතයි. රුජා ඉදිමුම් ආමවාතය, කුෂ්ඨ, අරුචි, සෙම, උණ නැති කරයි. නික දලු පණුවන් වාතය හා සෙම නස යි.

ව්‍යවහාර නාම : සිංහලෙන් : නික, දෙමළෙන් - නොච්චි - වින්දුවාරම්, සංස්කෘත බසින් සීනුවාර, සිඳුවර, නිර්ගුණ්ඩි, ඉංග්‍රීසියෙන් Chinese Chaste tree – Five Leaved chaste tree.

ප්‍රයෝජනයට ගන්නා කොටස් - සම්පූර්ණ ගසම (දලු, කොළ, මල්, මුල්, පොතු, ගෙඩි) වෙන වෙනම හෝ අවස්ථානුකූල ව සාමූහිකව හෝ යොදා ගනු ලැබේ.

මෙම ශාකයේ හැඩ රුව, මෙහි පළව ඇති ඡායාරූපයෙන් බලා ගත හැකි බැවින් ද, වැඩි දෙනෙකු දන්නා බැවින් ද උද්භිද විද්‍යාත්මක විස්තරයක් මෙහි ලා නොදැක්වේ.

දේශීය ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රානුකූල විස්තරය : මලේ වර්ණය අනුව සුදු මල් - නිල් මල් ඇති දෙවර්ගයකි. (භාව ප්‍රකාශය) කතුරු නික හෙවත් වල් නික නමින් (නිඝණ්ඩු රත්නාකරයා) වර්ගයක් ද වෙයි.

ගුණකර්ම : රස, තිත්ත, කටුක කෂා ය. ගුණ - ලඝු ය. රුක්ෂ ය. වීර්ය - උෂ්ණ ය. විපාක - කටුක ය.

දෝෂ කර්ම : වාත, සෙම්, හර යි. ප්‍රධාන කර්ම : වාත හා සෙම් ශාමක යි. ශොථ හරි යි. දීපන යි. පාචන - කුෂ්ඨ, නාශක යි. ආර්තව ජනක යි. ක්‍රිමි නාශක යි. ජිවර නාශක යි. බල සහිත යි. රසායනයි. කාස - ශ්වාස හා වේදනා හර යි. ශොථ හර යි. ව්‍රණ ශෝධක යි. රෝපක යි.

පැරැණි රෝගයක්

නික ඖෂධ සඳහා යෝග ගණනාවක් ඇතත්, ඒවාට වඩා ගුණ එහෙත්, පැරැණි වෙදවරු, රහසිගතව යෙදීම නිසා සැඟවී ඇති, විශ්මය ජනක චිකිත්සා දස්කම් දැක්විය හැකි සෙම් රෝග, මුළුමනින් ම පාලනය කළ හැකි, ඒ යෝගය මෙසේ ය. නික ගසේ පංචාගයම සමභාගව ගෙන තමන්ට අවශ්‍ය අන්දමට කෂාය සිඳුවා ඒ කෂායට තලතෙල් දමා මද ගින්නේ දිය සිදෙන තුරු පැසවා ගන්නේ ය. මෙයට කල්ක දැමීමක් නො කෙරේ. මෙය කාශ, ශ්වාස සහ පීනස ඇතුළු සියලුම සෙම් රෝගවලට ද හිසරදයට, කර්ණ ශුලයට, සියළුම වාත රෝග, පිත් රෝගවලට ඒකාකාරව වහා ගුණ දෙන ඖෂධයෙකි. තුන් දොසින් සෑදෙන සෑම රෝගයකට ම ගුණ දෙන, මේ යෝගය “කෝකටත් තෙල” යනුවෙන් පැරැන්නෝ හැඳින් වූයේ ද එබැවිනි.

අප පාඨකයන්‍ ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ප්‍රකට යෝග කීපයක් මෙසේ ය.

වාතාබධ හා වේදනාවට : මුල් හෝ මුලේ පොතු හෝ කෂාය කැරැ දීම. තෛලය හෝ එබඳු වෙනත් තෛලයක් ආලේප කිරිම.

ආමවාත, ශෝථ (ඉදිමුම්) අවස්ථාවලදී : කොළ කොටා මලවා මද උණුසුමෙන් බැඳීම. මුල් හෝ කොළ හෝ කෂාය කර දීම.

ශෘධ්‍රසියට : කොළ කෂාය කරදීම කටී වායුවට : නික කොළ කැඳ පිසදීම.

දද, ව්‍රණ, (තුවාල) පිඩකා, (චර්ම රෝගවලට) : කොළ තම්බා සේදීම. යුෂ ගෙන ආලේප කිරීම. නික ගෙඩිවල ස්වරස කකාරා ගෑම. මල් අඹරා ආලේප කිරිම.

නාසාරන්ධ්‍ර ශෝථයට : දලු යුෂ කළුතර තෙලක් සමග මිශ්‍ර කොට නස්‍ය කිරිම.

රසායන යෝගයක්

ශුක්‍ර වර්ධනයට : කාමාග්නි සන්දීපන රස “නැමති මේ යෝගය ශුද්ධ රස පලම් 1 යි. ශුද්ධ ගන්ධක පලම් 1 යි, ශුද්ධ සාදිලංගම් පලම් 1 යි, මේවා අමු ඉඟුරු ඉසමෙන් භාවනා දී, අත්තන ඇට කෂායෙන් ද දින 7 ක් භාවනා දී, පසුව ස්වේත ජයන්ති (මල් සුද නික) සහ කීකිරඳිය යුෂ යථාලාභයෙන් ගෙන වෙන වෙන ම භාවනා දී ඉක්බිති, බෙහෙත වියළා වාලුකා යන්ත්‍රයෙන් දින 6 ක් පුට දී ඌර්ධව ඇති බෙහෙත් චූර්ණය ගෙන එනසාල්, සාදික්කා, කපුරු, කස්තුරි, ගම්මිරිස්, අමුක්කරා චූර්ණය සමසේ මිශ්‍ර කර ඔළිඳ ඇට 2 පමණට ගුලිකර තබාගෙන, වරකට ගුලිය බැගින් මී පැණියෙන් ගන්නේ ය. ශුක්‍ර වඩ යි. ඕජස් වඩ යි. පුෂ්ටිමත් වෙයි. බල වඩ යි. පංචේනද්‍රියන් ප්‍රාණවත් වෙයි. සියලු රෝග දුරු කර යි. රසායන යි.

 

කළුදුරු

Kaluduruහිරිවාත, වේදනා, ඉදිමුම් නසන “කළුදුරු” ප්‍රතිශක්ති ජනක යි.

ප්‍රතිශක්තිය දෙන රෝග මැඩලන, ලේ පිරිසිදු කරන, සෙම් රෝග, වාතරෝග, වේදනා හා ඉදිමුම් නසන, කෙස් ගැලවීම නවතා, තට්ටය පෑදීම වළකන, හමේ රෝග සුව කරන, ආහාර රුචිය වඩන, කුසගිනි දල්වන, කාස, ශ්වාස, පාර්ශව ශූල දුරලන, කාය උත්තේජනය ඇති කරන, “කළුදුරු” ඉතා වටිනා ඖෂධයකි.

මෙම කළුදුරු ශාකයේ ද ප්‍රභේද දෙකකි. මෙයින් ශතපුෂ්ප කුලයට අයත් Cuminum carvi Linn නම් වර්ගය අප දේශීය ආයු‍ර්වේද වෛද්‍යවරු භාවිතයට නොගනිති. ඖෂධ සඳහා යොදා ගන්නේ. වච්චනාවි කුලයට (Ranuculaceae) අයත්, උද්භිද විද්‍යා නාමයෙන් Nigella Sativa Linn නමින් හඳුන්වන වර්ගය යි. මෙය රසයෙන් කටුක ය. එමෙන් ම තික්ත ය. ගුණයෙන් ලඝු ය. රූක්ෂ ය. තීක්ෂණ ය. වීර්යයෙන් උෂ්ණ ය. විපාකයෙන් කටුක ය. මේ නිසා වා, සෙම් නසයි.

හිරි වාතයට

මෙරට පැරණි දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු මෙහි වාත නාශක ගුණය නිසාම හිරි වාතයට වහා ගුණ දෙන කෂායක් භාවිතා කළ හ. ඒ කෂාය මෙසේ ය. කළුදුරු, සුදුදුරු, අරත්ත අල, රසකිඳ, හාතාවාරිය අල, කටුකරඬු මුල්, අරළු, බුළු, නෙල්ලි මෙය දොළොස් කළඳට කිරාගෙන. වතුර පත 8 පතට සිඳුවා පෙරා, උදේට සව්ඳ ලුණු, සවසට මී පැණි දමා පත බාගය බැගින් කෂාය වඩි 6 ක් 7 ක් බොන්නේ ය. මෙයින් මේදයද කැපෙ යි. හිරි වාතය සුව වෙයි.

කළුදුරු, සුදුදුරු, කැකුණ මල්, මී ඉටි, සීනක්කාරන්, පල්මානික්කම්, සිවංගුරු, සාදිලංගන්, නවසාරන්, ඉඟුරු, ගොරක, සාරණ, සමභාගව ගෙන පස්තෙලෙන් අඹරා, කකාරා රෙදි ගැබෙල්ලක ගා ගෙඩිය පිට එලීමෙන් ගෙඩිය වහා ඉහිරෙයි.

ගෙඩි ඉහිරෙන්නට

ඊට ම කළුදුරු, ඔලිඳ ඇට, මදටිය ඇට, කුඹුරු ඇට, දොඩම් ඇට, ගෙරිපස්, තික්ත අබිං, සිවංගුරු, අරත්ත අල, වදකහ, දොඩම් ඇඹුලෙන් අඹරා, කාකාරා ගෙඩිය පිට ගාන්නේ ය. සුව වේ.

කැළල මැකෙන තෙලක්

පිළිස්සුම් තුවාලෙට තෙලක් : එළබිම්තඹුරු කොළ ඉස්ම බෝතල් 1 යි, පෙති තෝර කොළ ඉස්ම බෝතල් බාගය යි, තලතෙල් බෝතල් බාගය යි, දුන්තෙල් බෝතල් බාගය යි, එක්කර ලිපේ තබා, කළුදුරු, සුදුදුරු, වැල් මී, අරළු මේවා කලං 3 බැගින් ගෙන ඉටි පමණට අඹරා තෙලට යොදා මදගින්නේ දිය හිඳීයන තුරු කකාරා බා නිවා තබාගෙන, තුවාලෙට එළන්නේය. ඉක්මනින් සුව වේ. තුවාල කැලළ නොසිටී. අංග විකල නොවේ.

මැලේරියා උණට

කළුදුරු ඇට, සියුම්ව චූර්ණ කර උක් හකුරු සමග ගැනීමෙන් මැලේරියා උණ දුරු වේ.

ඉදිමුම හා වේදනා ගෙන දෙන අර්ශස් රෝගයේදී කළුදුරු දවාගත් දුම් ගුද මගට ඇල්ලීම ඉතා ගුණදායක පිළියමෙකි.

කළුදුරු අඩංගු ප්‍රසිද්ධ ක්වාථ අතර, පිප්පල්‍යාදී ක්වාථය වා, සෙම්, උණ, පිටගැස්ම, සන්නිය, තදබල සෙම් කෝප, නන්දෙඩීම, ලොමු ඩැහැ ගැන්ම, අරුචිය ආදිය සඳහා යොදන මේ ක්වාථයට ඇතුළත් ඖෂධ ද්‍රව්‍ය 28 ගෙන සිඳුවා ගත් කෂාය බෙහෙවින් ගුණදායක යැයි කියති.

කළුදුරු අඩංගු යෝගරාජ ගුග්ගුලුවද අප වෛද්‍යවරුන් අතර ප්‍රචලිත යෝගයෙකි. විවිධ වාත රෝගවලට රාස්නාදී ක්වාථයෙන් ද, පිත්ත රෝගවලට කාකෝල්‍යාදී කෂායෙන් ද, සෙම් රෝගවල දී අරග්වාදීකෂායෙන් ද, ප්‍රමේහයට දාර්වී කෂායෙන් ද, පාණ්ඩුවට ගෝමුත්‍රයෙන් ද, මේදෝ වෘද්ධියට මී පැණියෙන් ද, කුෂ්ඨාරෝගවලට කොහොඹ පොතු කෂායෙන් ද, මී විෂට පලොල් මුල් කෂායෙන් ද, නේත්‍රාබාධියන්ට ත්‍රිපල් කෂායෙන් ද, සියලු උදරාබාධයන්ට සාරණාධී කෂායෙන් ද, මේ යෝගය යොදනු ලැබේ. මේ බඳු තවත් ඖෂධ යෝග රාශියක් තිබේ.

කටුපිළ

Katupilaපිළිකා, ගෙඩි, වණ සුවයට වටිනා ඔසුවකි.

පිළිකා සුවයට, “කටුපිළ” හොදියි යනු මේ දිනවල බොහෝ සෙයින් කියැවෙයි. මේ ශාකය පිළිකාවලට පමණක් නොව, කැඩුම් බිදුම්වල දී, ගෙඩි, වණ ප්‍රතිකාරවලදි, සර්ප විෂ වෙදකමේ දී පිලාවේ රෝගවල දී, රක්ත අර්ශස් රෝගයේ දී අක්මා ආපදාවල දී, අඛණ්ඩ වෘද්ධියේදී, ගර්භාෂ ගත ගෙඩිවල දී, දේශීය පාරම්පරික වෙදවරු ඈත අතීතයේ සිටම “කටුපිළ” යොදාගෙන ඇති බව පැරැණි වට්ටෝරුවලින් පැහැදිලි ය.

කටු පදුරු ලෙස පහතරට හැම පළාතක ම විශේෂයෙන් වියළි ශුෂ්ක ප්‍රදේශවල ඉබේ වැවෙන මෙම ශාකය, අඩි 3 ක්, 4 ක් පමණ උස් වෙයි. හීන් දෙමට ශාකයට බෙහෙවින් සමාන මෙහි ස්වභාවය මෙහි පළව ඇති ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙයි. කටුපිළ කොළ තද හරිත පැහැයක් ගනී. ඒවා වටකුරුය. නමින් කටුපිල වුව ද ඒ කටු එතරම් තියුනු නැත. මේ ශාකයේ ලා කොළ පැහැති මල් රාශියක් කළඹක් සේ හට ගනී. ගම්මිරිස් ඇටයකට වඩා තරමක් ලොකු කටුපිල ගෙඩි පැසුණු විට සුදු පැහැයක් ගනී. එහි බීජ, අබ ඇට තරම් කුඩාය.

කටුපිළ සකුවෙන් කණටපුංඛා, ස්පිහාශත්‍රැ, කණටපුංකිකා, කණ්ටාලු, අත්‍යතුප්ලිහාරි, කාලිකා ආදී නාමයන්ගෙන හැදින්වෙයි. මෙහි උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය Gymnosporia emarginata HK.F. වේ. Fiueggea Leucopyrus willd; Flacouritia nivea Moon සහ securing leucopyrus (willd) Muel ඊට අමතරව, ආදී නාම ද යෙදේ.

පිළිකාවලට

කටුපිල ගසේ පංචාගයේ සාරය මී පැණි දමා බීමට දීම ද, පංචාගය ගෙන චූර්ණ කර, පාණ්ඨ ලෙස සකස් කර දවසට තෙවරක් (කෝපිමෙන්) වත්කර බීම ද ඉතා ගුණදායක ය. කොළ, දළු ගෙන හීනටි හාලෙන් කැද පිස දීම ද ගුණ ය. මෙම කොළ ගෙන පරිප්පු සමග වැංජන පිස කෑම ද, පිළිකා සුවයට ඉවල් වේ. කටුපිල කොළ, ගස්කරල් සැබෝ කොළ, එක පමණට ගෙන කොටා වණ්ඩුවේ තම්බා මිරිකා ගත් යුෂ නිවෙන්නට හැර, මී

බඩවැලේ තුවාලවලට

පැණි ප්‍රතිවාප වශයෙන් යොදා උදේ උදේ පානය කිරීමෙන්, බඩවැලේ සෑදෙන තුවාල, ගෙඩි, වණ සහ ලප සුව වේ.

ස්ත්‍රීන්ගේ ගර්භාෂගත ගෙඩි දියවී යාමටද, කටුපිළ මුල්වල හා පෝටාවැල්වල සාරය අමු කහ ඉස්ම සමග බීමට ද දෙයි.

රසායනික උපාදාන

කටුපිළ ශාකයේ තිබෙන රසායනික උපාදාන අතර, ක්වාසිට්‍රීන්, ඇල්බියුමින්, මැලියම්, රංජන පදාර්ථ, ක්ලෝරෝෆිල් ආදිය අඩංගු වේ. කටුපිලවල ඖෂධීය ගුණ කර්ම අතින සලකන විට, රසයෙන් කෂාය රස හා තිත්ත වේ. ළඝු, රුක්ෂ හා තීක්ෂණ ගුණයෙන් යුක්ත ය. උෂ්ණ වීර්ය හා කටුක විපාක සහිත යි. ප්‍රභාවයෙන් ද කටුක වේ. මේ නිසා කටුපිළ රෝග රාශියකට ගුණ දෙයි.

කටුපිළ කොළ මිටක් හා කංසා කොළ එයින් අඩක් ගෙන චූර්ණ කර, මී කිරි සමග දීමෙන් ලේ යන අර්ශස් ගුණ වේ.

ඊටම, කටුපිළ මුල්, කංසා සමග අඹරා මෝරුවෙන් බීමට දීම ගුණ යි.

අක්මාවේ රෝග නිසා වන ඉදිමුමට, කටුපිළ මුල් චූර්ණය මෝරු සමග දීම ඉතා ගුණදායකය.

ගඩුවලට

කටුපිළ කොළ, වල්ල කොළ, පොතු, බටු කරවිල කොළ, මුරුවා කොළ, මේ හැම කහ ලුණු ලා කොටා මලවා බදිනු. සියලු ගඩු සුව වෙයි.

අලවල පොත්ගුල් ලෙන ගල් ගුහාව

ගම්පහ අත්තනගල්ල ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අලවල උතුර ග‍්‍රාම සේවා වසමට අයත් අලවල පොත්ගුල්ලෙන් රජමහා විහාරයට අයත් ලෙනක් ආශ‍්‍රිතව මේ දිනවල පුරා විද්‍යා කැණීමක් සිදු කෙරෙනවා. පසුගිය දිනක කැණීම් භූමියට යන්නට මටත් අවස්ථාවක් ලැබුනා. මම මගේ මිතුරන් දෙදෙනෙකු සමඟ මෙම ගිය ගමනේදී අලවල කැණීම සම්බන්ධව අලූත්ම තත්වය දැක බලාගන්නට අවස්ථාව ලැබුනා. අප එහි යන විටත් 6 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් එහි කැණීම් සිදුකරමින් සිටියා. ඔවුන් මෙම කාර්යයට යොදවා තිබුනේ කැළණි විශ්ව විද්‍යාල පශ්චාත් පුරා විද්‍යා ආයතනය. එම කණ්ඩායමට පුරා විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි හදාරන සිසුන් දෙදෙනෙක් හා කැළණිය විශ්ව විද්‍යාල පුරා විද්‍යා විෂය හදාරන සිසුන 4 දෙනෙකුත් ඇතුලත් ව සිටියා. අපි ඔවුන්ගෙන් තොරතුරු විමසුවා. මුලින්ම ඔවුන්ගෙන් අපි ඇහුවේ පුරා විද්‍ය කැණීමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා.

පුරා විද්‍යා කැණීමක් කියලා කියන්නේ අපේ ජාතික උරුමයක සහ තොරතුරු සොයා යන ගමනක් ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රාග් ඵෙතිහාසික මානවයා කොහොමද ජීවත් වුනේ. ඔවුන්ගේ කි‍්‍රයාකාරකම් මොනවද කියන එක හොයා බැලීම තමයි කැණීමකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.

අලවල පොත්ගුල් ලෙන ගල් ගුහාව පුරා විද්‍යාත්මකව වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලත් දැනගන්න කැමතියි.

ප‍්‍රාග් ඵෙතිහාසික යුගය කොටස් ගණනාවකට බෙදනවා. පූර්ව ශිලා යුගය මධ්‍ය ශිලා යුගය නව ශිලා යුගය කියලා. පූර්ව ශිලා යුගයේ සාධක හමුවෙන්නේ බූන්දල පතිරාජවෙල කියන ප‍්‍රදේශයෙන්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දකුණු දිග ප‍්‍රදේශයෙන්. මධ්‍ය ශිලා යුගයේ බොහෝ සාධක රත්නපුර සංස්කෘතිය කියලා සලකන රත්නපුර අවට ගල්ලෙන් වලින් තමයි හමුවෙලා තියෙන්නේ. කුරුවිට බටදොඹ ලෙන, පාහියන්ගල, කිතුල්ගල බෙල්ලෙන වගේ ස්ථාන වලින්. ඒ ඇරෙන්න වියලි කලාපයේ සීගිරිය, අලිගල, පොතාන වගේ තැන් වලත් කැණීම් කරලා තියෙනවා. නමුත් බස්නාහිර පලාතේ ප‍්‍රාග් ඵෙතිහාසික මානවයන් සිටි බවට මුල්වරට සාධක මතු කර ගන්නේ අලවල පොත්ගුල් ලෙන ආශ‍්‍රයෙන්. මේ නිසාම ගම්පහ දිස්ති‍්‍රක්කයේ වාරණ, අත්තනගල්ල රජ මහා විහාර ආදී ස්ථාන කිහිපයකද කැණීම් කරන්න දැන් කටයුතු යොදලා තියෙනවා. මෙම ලෙන්ද මධ්‍ය ශිලා යුගයට අයත් බව තමයි පිලිගැනීම.

කැණීමක් සඳහා මූලික අඩිතාලම සැකසෙන්නේ කෙසේද? අපි ඔවුන්ගෙන්  ඇහුවා.

කැණීමකට පෙර සිදු කරන්නේ ඒ භූමිය පිළිබඳ ගවේෂණයක්. මේ ලෙන පිළිබඳ මුලින්ම දැනුම් දීලා තියෙන්නේ අත්තනගල්ල ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත‍්‍රීවරයෙක්. එම දැනුම් දීම හරහා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ මහාචාර්ය ගාමිණී අධිකාරි මහතාගේ අධීකෂණය යටතේ පශ්චාත් උපාධි හදාරන සිසුන් කණ්ඩායමක් මෙම ස්ථානය ගවේෂණය කළා. ඒ යටතේ තමයි මෙම කැණීම ආරම්භ වෙන්නේ. අදාල ප‍්‍රදේශය හැම පැත්තෙන්ම සොයලා බලලා සුදුසු ස්ථානය කුමක්ද කියලා තෝරගෙන තමයි කැණීමට යොමු වෙන්නේ. කැණීම් සිදු කරද්දී භාවිතා කරන විවෘත ක‍්‍රමය තමයි මෙම ලෙන කැණීමට යොදා ගෙන තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගුහාවේ කැණීම කරන කොට කොයි අතකට විහිදෙන්න වෙයිද කියලා කියන්න බැහැ. ඉදිරියට යන කොට විවිද පුරා වස්තු මතු වෙන්න පුලූවන්. ඒක නිසා ඉදිරියට ව්‍යාප්ත වන විදිහට තමයි කැණීම කරන්නේ.

අලවල කැණීම දැන් පසුවෙන්නේ තුන්වන අදියරේ. මෙමඟින් සොයාගත් විශේෂිත දේවල් රැසක් තිබෙනවා. මානව හිස් කබල් කොටස් කිහිපයක් ලැබී තියෙනවා. මානව දත් සමඟ යටි හනුවක්, පොඩි දරුවෙකුගේ (වයස අවුරුදු 8 - 11 අතර කිරි දතක්, පළඳනා ලෙස පාවිච්චි කළ Alawala_1මෝර දතක්, මුහුදු බෙලි කටු වලින් සැදූ පළඳනා 8 ක් මෙන්ම අලියාගේ පටන් කුඩා සිවුපාවා දක්වා සත්ව අස්ථි කැබලි හමු වී තිබෙනවා. මෑත කාලීනව අලවල ලෙනෙන් මතුකර ගත් වැදගත්ම පුරා විද්‍යා සාධකය වන්නේ ව්‍යාඝ‍්‍රයෙකුගේ ඇඟිලි පුරුකක් සහිත නිය කොටසයි. ලංකාවේ ප‍්‍රාග් ඵෙතිහාසික කැණීම් අතර තෙවන වතාවටයි ව්‍යාඝ‍්‍රයෙකුගේ අස්ථි කොටස් හමුවන්නේ. මෙය මීට පෙර සොයාගත් මෝර දතටත් වඩා විශේෂිත බව ඔවුන් පැවසුවා. ලෙනෙහි මතුපිට ගල්වල ඇඹරුම් ලක්ෂණද දැකිය හැකියි. ඒ සඳහා භාවිතා කළ ඇඹරුම් ගල් ද හමු වී තිබෙනවා. එසේම කැකුණ ඇට තැලීම සඳහා භාවිතා කළ ගල් වලවල් ගල මතුපිට දැකගත හැකි වෙනවා.

Alawala_3ඉහතින් දැක්වූ ආකාරයට මෙය මධ්‍ය ශිලා යුගයට අයත් ගුහාවක් ලෙස සැලකුවත් මතුපිට පස් ස්ථර වලින් පශ්චාත් ශිලා යුගය ලෙස සැලකිය හැකි නව යුගයක සාධක මතුවන බව මහාචාර්ය ගාමිණී අධිකාරි, ආචාර්ය අර්ජුන තන්තිල යන විද්වතුන් කියනවා. ගල් ආයුධ සහ වලං කටු කැබලි මිශ‍්‍රව තිබීම ඊට හේතු සාධක ලෙස ඔවුන් ගෙනහැර දක්වනවා. නව ශිලා යුගයට, පසු යුගයක මෙම තත්වය දැකිය හැක බවත් දොරවක ලෙනෙන් මතුවුන නව ශිලා යුගයේ පුරා විද්‍යාත්මක සාධක වලට වඩා මේවා දියුණු බවත් ඔවුන් පවසනවා.

පුරා විද්‍යා කැණීමක් සිදු කිරීම රටට කොතරම් වටිනවාදැයි අපි ඔවුන්ගෙන් විමසා සිටියා. කැණීමක් සිදු කිරීමේ අරමුණ වෙන්නේ රටක පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම මතුකර ගැනීම, ජාතික උරුමය හා ජාතික අගය ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම, සංචාරක කර්මාන්තයේ ප‍්‍රවර්ධනය වගේ දේවල්. පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ වෙබ් අඩවිය මෙම තොරතුරු අන්තර් ජාලයට ගෙනයනවා. එසේම ප‍්‍රදර්ශන පවත්වා මේ සොයාගත් දේවල් ජනතාවට දැක බලා ගන්න සලස්වනවා. මෙම ප‍්‍රදර්ශන ගම් මට්ටමින් කරන්නත් ඉදිරියේදී සැලසුම් කරලා තියෙනවා. එසේම අලවල පොත්ගුල්  ලෙන ආශි‍්‍රතව පුරා විද්‍යා කෞතුකාගාරයක් ගොඩ නැගීමටත් රජය පියවර ගනිමින් ඉන්නවා.

ගමක කැණීමක් සිදු කරන විට ගමත් සමග සහසම්බන්ධය පවත්වා ගන්නේ කෙසේද?

පුරා විද්‍යා කැණීමක් කරද්දි පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අවසරය අවශ්‍යයි. එසේම ගම අයත් පොලිස්ථානය ග‍්‍රාම නිලධාරි තුමා සහ ගමේ සමිති සමාගම් වල පිරිස් දැනුවත් කල යුතු වෙනවා. ගම තුල අප හැසිරෙන ආකාරය මත තමයි කරන කාර්යය සාර්ථක වෙන්නේ.

අලවල පුරා විද්‍යා කැණීම් භූමියේ නවතම තතු සොයා ගිය ගමනෙ අවසානයේ ඔබට කිවයුතු විශේෂිත කරුණු කිහිපයක් තිබෙනවා. මෙය ඵෙතිහාසික ලෙනක්, ප‍්‍රාග් යුගයේ තොරතුරු වගේම ඊට පසුකාලීන රජවරුන්ගේ යුගයට ද මෙය නෑකම් කියනවා. ”ගමික තිසහ පුත ගමික ලෙනේ” යනුවෙන් බ‍්‍රාහ්මීය අක්ෂරයෙන් ලියවුණු සෙල් ලිපියක් මෙම ලෙනෙහි තිබෙනවා. ”


වාරණ සිරිය

waranaකොළඹ - නුවර ගමන් මගෙහි තිහාරිය මං සන්ධියෙහි ඕගොඩ‍පොළ - නිට්ටඹුව බස් රථය මොහොතක් නතර කර තිබිණි. කොළඹ සිට පැමිණි අපට ඕගොඩපොළට ධාවනය වන බස්රථය ඈත තියාම යාන්තමට දිස්විණි.

ගෝලීයකරණය හමුවේ ආදිවාසීන්ගේ අනාගතය

vaddah16 හා 17 වැනි සියවස්වල යුරෝපයේ ඇතිවූ කාර්මික විප්ලවයේ උණුසුම මුළු ලෝකය පුරාම විහිදී ගියේ විදුලි වේගයෙනි. ලෝකයේ සෑම රටක්ම පාහේ නව තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් පිළිබද උනන්දු වීම වැලැක්විය නොහැක්කක් විය.

පිළිකා, ගෙඩි, වණ සුවයට වටිනා ඔසුවකි. කටුපිළ

පිළිකා සුවයට, “කටුපිළ” හොදයි යනු මේ දිනවල බොහෝ සෙයින් කියැවෙයි. මේ ශාකය පිළිකාවලට පමණක් නොව, කැඩුම් බිදුම්වල දී, ගෙඩි, වණ ප්‍රතිකාරවලදී, සර්ප විෂ වෙදකමේදී පිලාවේ රෝගවල දී, රක්ත අර්ශස් රෝගයේ දී අක්මා ආපදාවලදී, අණ්ඩ වෘද්ධියේ දී, ගර්භාෂගත ගෙඩිවල දී, දේශීය පාරම්පරික වෙදවරු ඈත අතීතයේ සිටම “කටුපිළ” යොදාගෙන ඇති බව පැරැණි වට්ටෝරුවලින් පැහැදිලි ය.